Een nieuw stadhuis, véél geschiedenis

Historische weetjes, terwijl je wacht

De komende weken verhuizen heel wat Hasseltse stadsambtenaren en medewerkers van het OCMW naar 't Scheep en vanaf de opening voor het publiek zal ook Het Stadsmus voor een stukje aanwezig zijn in het nieuwe stadskantoor.

In de wachtruimte kan je, in een interactieve mediatafel, het 'geheugen' van het nieuwe stadskantoor ontdekken.
De archeologische vondsten of de geschiedenis van de volkswijk rond de Helbeek (‘De Beek’). Het zijn maar twee van de verschillende thema's die je kan exploreren. De tafel biedt een stadsgeschiedenis op maat van de plek zelf, met ‘uitstapjes’ naar de nabije omgeving van het stadskantoor: het Villerspark, het Leopoldplein, de Sint-Quintinuskathedraal, …’ 

Ann Delbeke, directeur van Het Stadsmus: 'Al sinds de bekendmaking van de bouw van een nieuw stadskantoor wilden we als stedelijk museum betrokken zijn. We deden veel projecten rond het archeologische onderzoek, lezingen, collectiebeheer, ... en met deze tafel brengen we onze projecten ook naar het brede publiek.’ 

Het archeologische onderzoek

Over de locatie van het nieuwe stadhuis, achter de oude rijkswachtkazerne, valt heel wat te vertellen.
In september 2017 legde archeoloog Wouter Yperman uit wat hij kan concluderen uit de archeologische opgravingen van 2015, vlak voor er begonnen werd met de bouw van het nieuwe stadskantoor.

De geschiedenis van vorige stadhuizen

We verzamelden de informatie over de vorige stadhuizen van Hasselt voor je op de online erfgoedencyclopedie over Hasselt: http://hasel.be/dossier-stadhuis.

Een geschiedenis van het politieke leven in Hasselt

Blikvangers bij het binnenkomen van Het Stadsmus: de statige torso’s van 15 mannelijke Hasseltse burgemeesters. Sinds 1906 krijgt elke burgemeester zijn beeltenis van het stadsbestuur. De eerste tien, gemaakt door Emile Cantillon, zijn van beschilderd plaaster. De vijf naoorlogse mannen, van Jozef Bollen tot Herman Reynders, zijn van écht brons en van de hand van Gerard Moonen.

De bustes zijn, samen met de in aantocht zijnde gemeenteraadsverkiezingen en de intrek van de stadsadministratie in ’t Scheep, ook een mooie aanleiding om ook dieper de politieke geschiedenis van Hasselt in te duiken. Hoe werd je in Hasselt burgemeester in het ancien régime? En welke burgemeesters springen eruit?

Michel Ilsen gaf er begin juni 2018 een interessante lezing over (download pdf). 
Op Hasel vind je de recentste burgemeesters op een rijtje: http://hasel.be/dossier/dossier-burgemeesters.

Het Stadsmus bewaart, onderzoekt en toont het Hasseltse erfgoed.

We lichten er graag enkele projecten uit:

Buurten met Erfgoed
Een traject rond lokaal erfgoed met de lagere scholen van Runkst en de Heilig-Hartwijk

Dit najaar verkennen de lagere scholen van Runkst en de Heilig-Hartwijk hun eigen wijk, samen met Het Stadsmus en de lokale erfgoedverenigingen. Want als kinderen exploreren en de eigen omgeving 'leren lezen', kunnen ze dat later ook in de grote wereld. 

De leerkrachten, de erfgoedverenigingen en Het Stadsmus brainstormen over de erfgoedelementen rond de school. Hoewel de eigen omgeving leerstof voor de tweede graad van het lager onderwijs is, gaan leerkrachten er niet mee aan de slag, omdat ze het erfgoed niet kennen en de handboeken niet aangepast zijn.

Het resultaat van het traject is een erfgoedproject, dat in het kader van Tournée Locale, bekend gemaakt zal worden. Maar er zijn ook resultaten op langere termijn. Scholen en erfgoedpartners leren elkaar kennen en kunnen in de toekomst samenwerken rond erfgoed in de wijk.

Het erfgoedproject van de scholen wordt kenbaar gemaakt in het kader van Tournée Locale, dat doorgaat in april 2018.

Ontdek het graafschap Loon in groep

Hasselt was één van de 10 Loonse steden en was de zetel van het graafschap Loon, een gebied dat overeenkomt met het huidige Limburg. Het Stadsmus illustreert deze boeiende geschiedenis met een paar opmerkelijke collectiestukken én een interessant verhaal. (Duur ongeveer 45 min.)

Heb je zin in nog meer Loon? Combineer deze rondleiding dan met een wandeling door de stad, waar een gids je op sleeptouw neemt langs de meest opmerkelijke plekjes. (Duur ongeveer 1 u 45 min.)

Prijs voor de gids: €60 (max. 20 personen)

Reserveer hier je bezoek. 

Het Stadsmus bundelt de krachten met Jenevermuseum en Modemuseum Hasselt: ‘Musea Hasselt’
 

Samen formuleerden ze een ambitieuze visie in een ‘museumbeleidplan’, met doelstellingen voor de periode 2019 – 2023. ‘Nog meer mensen verbinden met elkaar én met ons erfgoed: dat is het doel voor de volgende jaren’, zegt schepen van cultuur Karolien Mondelaers.
 
De Hasseltse musea staan bekend om hun gastvrijheid, de kwaliteit doorheen heel de werking en de interactie met het publiek zowel in de aanloop naar als tijdens expo’s. De komende jaren willen de musea één en ander nog beter op elkaar afstemmen: meer onderlinge samenwerking, een vernieuwde samenwerking met de vzw’s achter de musea en een gedragen toekomstvisie. 

Directeur van Het Stadsmus, Ann Delbeke: “Het Stadsmus mag dan het kleinere broertje van de drie zijn, het is vandaag de dag wel een uniek museum waar de sector in heel Europa met bewondering naar kijkt. De expertise willen we aanwenden om onze blik te verruimen. De komende jaren zullen we inzetten op het verhaal van Hasselt als provinciehoofdstad, in relatie dus tot de regio. Een nieuw collectieplan en een nieuwe permanente opstelling hangen daarmee samen, maar net zo goed een meer publiek toegankelijke tuin en een drukbezocht café.’

Burgemeester van Hasselt Nadja Vananroye: ‘De doelstellingen zullen niet allemaal meteen gerealiseerd kunnen worden, maar uit de plannen mag blijken dat Hasselt het heeft op vlak van toerisme en cultuur: ambitie. Want musea die bezoekers kunnen lokken, verbazen én liefst nog eens doen terugkomen hebben een impact op heel onze stad.’